Porozumienie bez przemocy, w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły

W dniu 23 listopada 2023 roku w Publicznym liceum Ogólnokształcącym nr VI w Opolu Stowarzyszenie DROGA DO CELU w ramach realizowanego projektu „Młodzież promuje mediacje” współfinansowanego przez Miasto Opole, zorganizowało konferencję pt. „Porozumienie bez przemocy, w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły”

Patronatem honorowym nasze działanie objęło Miasto Opole, Akademia Nauk Stosowanych, Wyższej Szkoły Zarządzania i  Administracji w Opolu oraz Opolskie Centrum Edukacji, a Patronatem Medialnym Radio DOXA, za co serdecznie dziękujemy.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli zaproszeni goście oraz młodzież PLO nr VI oraz PLO nr VIII Dr Sławomir Śliwa –  dziekan  Akademii Nauk Stosowanych, Wyższej Szkoły Zarządzania i  Administracji w Opolu przedstawił -„Uwarunkowania konfliktów w szkole, w świetle badań”, a Radczyni Prawna, mediatorka sądowa Jolanta Fink  w swym wykładzie „Czy walka na noże się opłaca” w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawiła jakie korzyści płyną z wyboru mediacji jako sposobu rozstrzygania sporów.

Podczas konferencji poznaliśmy rezultaty działań projektowych realizowanych w PLO nr VI oraz działań MCM Międzyszkolnego Centrum Mediacji przy PLO nr VI w Opolu które przedstawiła Małgorzata Gosztyła, Prezes Stowarzyszenia DROGA DO CELU wraz z mediatorami rówieśniczymi oraz działań realizowanych w PLO nr VIII, które przedstawiła Aleksandra Herke wraz z mediatorami rówieśniczymi.

Konferencja to również czas na podsumowanie Szkolnego i Międzyszkolnego Turnieju Mediacji, które odbyły się na terenie PLO nr VI. Młodzież została, za aktywny udział w tych przedsięwzięciach, nagrodzona dyplomami oraz nagrodami. Niech to będzie zachętą do dalszego działania na niwie mediacji rówieśniczych.