Oferta

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Uzależnienia – dlaczego alkohol, narkotyki i nikotyna szkodzi naszemu zdrowi, poszukujemy alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 2. Przemoc rówieśnicza w szkole, jak łatwo skrzywdzić drugiego człowieka.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 3. Cyberprzemoc. Fonoholizm i hejt zagrożeniem współczesnego świata.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 4. Asertywność. Uczymy się odmawiać.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 5. Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązywanie konfliktów.
  1. klasy VII – VIII, szkoła średnia
 6. Emocje. Jak radzić sobie z własnymi emocjami.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 7. Tolerancja. Traktuj drugiego tak, jak sam byś chciał być traktowany.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia
 8. Skuteczna komunikacja. Moje zachowanie w kontakcie z innymi.
  1. klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia