Podstawowe informacje

Stowarzyszenie Droga Do Celu mieści się w Opolu przy ul. Chabrów 115/2.

Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 0000663796, NIP 7543140492, Regon 366577936700000.

Rachunek bankowy: mBank nr. 27 1140 2004 0000 3802 7670 6826