Porozumienie bez przemocy, w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych – warsztaty w PLO nr VIII w Opolu

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA DO CELU  projektu „Młodzież promuje mediacje” współfinansowanego przez Miasto Opole, w dniu  31 października 2023 roku odbyły się warsztaty „Porozumienie bez przemocy, w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych” z zakresu poszerzania umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów – oparte o porozumienie bez przemocy NVC oraz PSR – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach dla młodzieży Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu.

Celem naszych działań, kierowanych do młodzieży jest podniesienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów, poprzez promowanie umiejętności negocjowania i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym. Podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych w nurcie porozumienia bez przemocy NVC, wśród uczniów. Podniesienie poziomu edukacji prawnej i społecznej. Na płaszczyźnie kontaktów personalnych wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro poprzez rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu oraz podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Wzmocnienie pozytywnego klimatu w szkole oraz poczucia bezpieczeństwa.