Projekt Porozmawiajmy

Początek roku był bardzo pracowity w projekcie „Razem raźniej”.

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń pn. „Świadomi w sieci” dla uczniów klas 4-8 w szkołach podstawowych w Luboszycach (oddział w Biadaczu), Łubnianach i Brynicy.  W połowie lutego przeprowadziliśmy te warsztaty również w PSP w Jełowej.

 

O czym rozmawialiśmy?

  • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc?
  • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar oraz jakie może nieść dla nich konsekwencje?
  • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań?
  • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy
  • jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy,
  • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy,
  • jak bezpiecznie powinno się korzystać z telefonu komórkowego.

 

Dyskutowaliśmy również na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Jesteśmy pod wrażeniem wrażliwości, otwartości i współpracy dzieci na zajęciach. Warsztaty poprowadziła Wiceprezes Stowarzyszenia Droga Do Celu – Jolanta Dec – absolwentka kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza o specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Opolskim, organizator kilkuset działań profilaktycznych m. in. prowadziła działania z młodzieżą w ramach Programu KGP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży  dot. cyberprzemocy.

 

Zaraz po feriach rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla dzieci pod hasłem „Uczuciometr”. Doświadczona psycholog mgr Hanna Antoniak przeprowadziła dzieci przez meandry emocji, umiejętności nazywania ich i czasem trudnej drogi radzenia sobie z nimi. To kluczowa umiejętność, która nabyta w dzieciństwie, wzmacnia poczucie ważności dla samego siebie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nieodłącznych w naszym życiu.

Od marca kontynuowaliśmy również cykl warsztatów organizowanych dla rodziców z zakresu skutecznej komunikacji w nurcie porozumienia bez przemocy (NVC) oraz zdrowia społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci.

Przypominamy również rodzicom, dzieciom i nauczycielom o możliwości skorzystania z bezpłatnej i anonimowej konsultacji telefonicznej w zakresie zdrowia psychicznego, społecznego i z doświadczonym psychologiem, Panią Katarzyną Malarą (nie związaną z żadną ze szkół) –tel. 515 903 462.

 

Dostępne jeszcze terminy konsultacji:

Konsultacje telefoniczne dla rodziców i nauczycieli szkół Gminy Łubniany
Terminy konsultacji telefonicznych dla rodziców
17 maja 2023 r. godz. 9.00 – 12.00 godz. 12.00 – 14.00
17 maja 2023 r. godz. 18.00 – 21.00
18 maja 2023 r. godz. 7.00 – 10.00
19 maja 2023 r. godz. 9.00 – 12.00
22 maja 2023 r. godz. 7.00 – 10.00
24 maja 2023 r. godz. 9.00 – 12.00 godz. 12.00 – 14.00
25 maja 2023 r. godz. 7.00 – 10.00
31 maja 2023 r. godz. 7.00 – 10.00 godz. 10.00 – 12.00
Autorzy zdjęć: Jolanta Dec, Katrin Urban, Jolanta Fila, Adriana Gabryś
Skip to content