Pracowity początek roku w projekcie „Razem raźniej”

Styczeń był bardzo pracowity w projekcie Razem raźniej.

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń pn. Świadomi w sieci dla uczniów klas 4-8 w szkołach podstawowych w Luboszycach (oddział w Biadaczu), Łubnianach i Brynicy.  W połowie lutego przeprowadziliśmy te warsztaty w PSP w Jełowej.

Cel warsztatów:

  • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy, fonoholizmu i komputeroholizmu, cyberbullingu i trollowania
  • uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców
  • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

O czym rozmawialiśmy?

  • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc?
  • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar oraz jakie może nieść dla nich konsekwencje?
  • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań?
  • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy
  • jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy,
  • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.
  • jak bezpiecznie powinno się korzystać z telefonu komórkowego.

Dyskutowaliśmy również na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Jesteśmy pod wrażeniem wrażliwości, otwartości i współpracy dzieci na zajęciach.

Warsztaty poprowadziła Wiceprezes Stowarzyszenia Droga Do Celu – Jolanta Dec – absolwentka kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza o specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Opolskim, organizator kilkuset działań profilaktycznych m. in. prowadziła działania z młodzieżą w ramach Programu KGP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży  dot. cyberprzemocy. Serdecznie dziękujemy.

Zaraz po feriach rozpoczynamy cykl szkoleń dla dzieci pod hasłem Uczuciometr. Doświadczony psycholog przeprowadzi dzieci przez meandry emocji, umiejętności nazywania ich i czasem trudnej drogi radzenia sobie z nimi.

W marcu będziemy kontynuować również cykl warsztatów organizowanych dla rodziców z zakresu skutecznej komunikacji w nurcie porozumienia bez przemocy (NVC) – chętnych rodziców zapraszamy 2 marca o godz. 17:00 do PSP Łubniany oraz 17 marca o godz. 17:00 do PSP Brynica.

Przypominamy również rodzicom o możliwości skorzystania z bezpłatnej i anonimowej konsultacji telefonicznej z doświadczonym pedagogiem (nie związanym z żadną ze szkół) – szczegóły w placówkach szkolnych.

Projekt realizowany będzie do maja 2023 r.

Autorzy zdjęć: Jolanta Dec, Katrin Urban, Jolanta Fila, Adriana Gabryś