Projekt Porozmawiajmy

 

Porozmawiajmy – to przesłanie skierowane do mieszkańców Gminy Łubniany od Stowarzyszenia Droga do Celu z Opola. Dzięki realizacji projektu o tym samym tytule, realizowanego w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” organizacja chce uwrażliwić na zjawisko przemocy w rodzinie i empatii dla osób jej doświadczających. Wartość projektu, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wynosi aż 25 274,64 euro.


Kilka działań – jeden projekt

Projekt składa się z kilku działań. Pierwszym z nich jest utworzenie teatru profilaktycznego w Łubnianach, który pokaże w scenach problem przemocy i wyobcowania dzieci oraz młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Łubniany zagrają ten spektakl przed swoimi rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami.
Kolejnym działaniem będą warsztaty kulinarne, w trakcie których uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Dodatkowo, w trakcie warsztatów nauczyciele, rodzice oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego działającego w Gminie Łubniany uzyskają poprzez szkolenia narzędzia do podjęcia walki z trudnym tematem, jakim jest przemoc w rodzinie.

Siła w partnerstwie

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Droga do Celu z Opola, a partnerami Łubniański Ośrodek Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach oraz Urząd Gminy Łubniany.
Działania w ramach projektu rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku i potrwają do końca stycznia 2024 roku.</p

Skip to content