Projekt Porozmawiajmy

Styczeń był bardzo pracowity w projekcie Razem raźniej.

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń pn. Świadomi w sieci dla uczniów klas 4-8 w szkołach podstawowych w Luboszycach (oddział w Biadaczu), Łubnianach i Brynicy.  W połowie lutego warsztaty zostaną przeprowadzone w PSP w Jełowej.

Cel warsztatów:

  • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy, fonoholizmu i komputeroholizmu, cyberbullingu i trollowania
  • uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców
  • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

O czym rozmawialiśmy?

  • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc?
  • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar oraz jakie może nieść dla nich konsekwencje?
  • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań?
  • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy
  • jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy,
  • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.
  • jak bezpiecznie powinno się korzystać z telefonu komórkowego.

Dyskutowaliśmy również na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Jesteśmy pod wrażeniem wrażliwości, otwartości i współpracy dzieci na zajęciach.

Warsztaty poprowadziła Wiceprezes Stowarzyszenia Droga Do Celu – Jolanta Dec – absolwentka kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza o specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Opolskim, organizator kilkuset działań profilaktycznych m. in. prowadziła działania z młodzieżą w ramach Programu KGP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży  dot. cyberprzemocy. Serdecznie dziękujemy.

Skip to content