Projekt Porozmawiajmy

W ubiegły piątek w PSP w Jełowej uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w warsztatach Świadomi siebie.

Celem warsztatów jest  m.in. pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i myślowych w wieku dorastania, poprawa umiejętności koncentracji i zapamiętywania oraz wydłużenie wydłużenie czasu trwania koncentracji i spostrzegania dziecka. Dzięki zastosowanym tak zwanym mnemotechnikom podczas zajęć uczniowie rozwijają wiarę we własne możliwości, budują samoakceptację i poprawiają motywację do działania i efektywność nauki.

Co zyskują uczeń dzięki udziałowi w warsztatach? 

  • poznaje przyczyny mniej efektywnej pracy mózgu,
  • lepiej organizuje swoje stanowisko pracy,
  • porzuca szkodliwe dla mózgu nawyki,
  • praktykuje uważność i ćwiczy pamięć.

Warsztaty prowadziła Małgorzata Gosztyła, nasza Prezes – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeutka,  mediator szkolny specjalizujący się w mediacjach rówieśniczych, certyfikowany terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i przede wszystkim trener kontroli stresu i szybkiego uczenia dla dzieci, młodzieży. Dziękujemy!

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu “Razem raźniej” – finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Skip to content