“Jesteśmy ważni”

     Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Droga Do Celu (siedziba w Opolu) będzie realizować od czerwca do listopada 2021 r. na terenie Gminy Dąbrowa projekt pod nazwą „JESTEŚMY WAŻNI”. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Realizacja projektu odbędzie się w ścisłej współpracy z Gminą Dąbrowa oraz trzema szkołami: PSP w Chróścinie Opolskiej, PSP w Dąbrowie oraz PSP w Naroku.

https://fed.org.pl/…/05/wyniki-FP-2021-do-publikacji.pdf

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.