III Międzyszkolny Turniej Mediacji

Stowarzyszenie DROGA DO CELU w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji w dniu 18 października 2019 roku w zorganizowało III Międzyszkolny Turniej Mediacji.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Małgorzaty Szafors gościliśmy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Opolu.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Moniki Ciemięgi, która jako propagatorka edukacji prawnej młodych ludzi przybliżyła nam temat mediacji, jako sposób rozwiązywania konfliktów, w szczególności wśród młodych ludzi. Gościliśmy również Panią Ewę Kosakowską – Korniak, przedstawiciela Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, która również poruszyła temat mediacji rówieśniczych jako sposób na przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

Nie mogło zabraknąć stanowiska młodzieży w tej tak ważnej kwestii jaką są mediacje rówieśnicze. Głos w tej sprawie zabrali mediatorzy rówieśniczy z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Marta Jagłowska  oraz Jakub Jastrzębski, którzy pokazali nam swoje osiągnięcia w tym temacie.

Do Finału zakwalifikowały się drużyny z następujących szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu Wielkim

oraz

  1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu,
  2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu,
  3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim

mediatorzy rywalizowali w dwóch kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Współzawodnictwo powyższych drużyn oceniało jury w składzie: Bożena Smyczyńska, doświadczony mediator w sprawach gospodarczych, prawniczych i rodzinnych, Eliza Strzałka, mediator wpisany na listę mediatorów przy Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu oraz przedstawiciel młodego pokolenia Jakub Jastrzębski.

Młodzież, podczas Turnieju miała za zadanie rozwiązać konflikt zaistniały między stronami.

III Międzyszkolny Turniej Mediacji w kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna z Publicznej szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu w składzie Jakub Laskowski, Kalina Nobis i Michał Zawadzki. W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Dryżyna z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w składzie Martyna Markowska, Patricia Szopa i Łukasz Skoczylas.