Projekt Porozmawiajmy

W ciągu ostatnich lat temat przemocy w szkole stał się jednym z najczęściej poruszanych problemów zarówno w mediach, jak i w pokojach nauczycielskich, wśród rodziców i uczniów.

Nastąpił wzrost świadomości o tym, że przemoc przybiera różnorodne formy – psychiczną, fizyczną bądź werbalną. Często powodem powstawania konfliktów między uczniami jest brak czasu i miejsca na swobodną rozmowę.

Nierozwiązane podczas przerwy lekcyjnej problemy prowadzą do komplikacji i trudności porozumienia się.

Dlatego też w roku 2023 Stowarzyszenie DROGA DO CELU, po raz kolejny wystartowało w konkursie ofert i otrzymała dofinasowanie na realizację projektu pt. „Młodzież promuje mediacje”

W ramach tegoż projektu będziemy prowadzić działania na terenie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu im. Gen Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu im. A. Kamińskiego oraz Publiczne Przedszkole nr 8 w Opolu.

Działania te skierowane są do społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców. Ponadto działania obejmą dzieci w wieku 5-6 lat w dwóch oddziałach Publicznego Przedszkola nr 8 w Opolu. Dyrektorów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Opola. Dyrektorów przedszkoli z terenu Opola oraz mieszkańców miasta Opola.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów, poprzez promowanie umiejętności negocjowania i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym. Podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych w nurcie porozumienia bez przemocy NVC, wśród uczniów oraz przedszkolaków. Podniesienie poziomu edukacji prawnej i społecznej. Na płaszczyźnie kontaktów personalnych wychowanie do wrażliwości na

prawdę i dobro poprzez rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu oraz podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Wzmocnienie pozytywnego klimatu w szkole, przedszkolu oraz poczucia bezpieczeństwa, w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 oraz wojną na Ukrainie. Przeprowadzenie wśród mieszkańców miasta Opola sondażu ulicznego, w celu zbadania poziomu ich wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem mediacji. Propagowanie mediacji w szkołach na terenie Gminy Opole, poprzez rozwijanie działalności Międzyszkolnego Centrum Mediacji.

Skip to content