Projekt „Razem raźniej” za nami!

Projekt „Razem raźniej” dobiega końca. Większość działań projektu realizowana była w kończącym się już roku szkolnym w szkołach podstawowych Gminy Łubniany przez Stowarzyszenie Droga Do Celu z siedzibą w Opolu.
To czas niezwykłego zaangażowania i współpracy międzyinstytucjonalnej, za które pragniemy serdecznie podziękować naszym partnerom:
Gminie Łubniany i Panu Pawłowi Wąsiak, Wójtowi Gminy; Łubniańskiemu Ośrodkowi Kultury i Panu Tomaszowi Siniew, Dyrektorowi Ośrodka; Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach im. Powstańców Śląskich i Pani Wiesławie Palt, Dyrektor Szkoły oraz Pani Jolancie Fila – pedagog specjalnej, która była koordynatorem projektu ze strony szkoły; Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej i Panu Arturowi Baziukowi, Dyrektorowi szkoły oraz Pani Katrin Urban, psycholog szkolnej, która była koordynatorem projektu ze strony szkoły; Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bosko w Luboszycach, Oddział w Biadaczu i Pani Bogusławie Domino – Pawelec oraz Adrianie Gabryś, pedagog szkolnej i specjalnej, która była koordynatorem projektu ze strony szkoły; Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy i Pani Izabeli Święcickiej, Dyrektor Szkoły.

Celem projektu była odbudowa płaszczyzny porozumienia i zaufania uczniów z kl. 4-8 szkół Gminy Łubniany, rodziców i nauczycieli, by zapobiegać dalszym skutkom pandemii COVID-19.


Uczniowie klas 4-8 w każdej ze szkól wzięli udział w warsztatach z radzenia sobie z emocjami, świadomej obecności w sieci oraz poprawiających koncentrację. To były warsztaty pod wspólnym hasłem – Świadomi siebie w łącznym wymiarze 5 godzin lekcyjnych dla każdej grupy warsztatowej.
Podczas ubiegłorocznych wakacji dzieci z Gminy Łubniany wzięły udział w wypracowaniu alternatywnych metod spędzania wolnego czasu w oparciu o aktywność fizyczną i pracę zespołową – opracowały grę terenową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnie spędzony czas podczas zajęć pozwolił na lepsze wzajemne poznanie się uczniów, co ułatwia odbudowę relacji koleżeńskich oraz zrozumienie potrzeb i perspektywy drugiej osoby. Wzmacnia to i rozbudowuje empatię i zapobiega przemocy rówieśniczej.
Nauczyciele i rodzice pogłębili wiedzę ze skutecznej komunikacji oraz diagnozowania stanów i potrzeb psychicznych dzieci, co podniosło ich kompetencje by pomagać dzieciom. W ramach projektu odbyły się również konsultacje telefoniczne (anonimowe wsparcie specjalistów) z zakresu tematycznego tych warsztatów.