Projekt „Razem raźniej” w PSP Łubniany

Od listopada rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla kadry pedagogicznej PSP Łubniany. Ekspert w dziedzinie skutecznej komunikacji w nurcie „Porozumienia bez przemocy” – Pani Irena Niewęgłowska w formie warsztatów omówiła szereg istotnych aspektów w procesie komunikacji, to jest:

  • jak rozwijać umiejętności komunikowania się i rozumienia uczniów,
  • jak pomóc uczniowi radzić sobie z uczuciami i samemu lepiej rozumieć jego uczucia,
  • jak wyznaczać granice, określać zasady, egzekwować wymagania,
  • jak nauczyć ucznia ponoszenia konsekwencji niewłaściwego zachowania zamiast karania,
  • jak zachęcać ucznia do samodzielności,
  • jak zachęcić ucznia do współpracy
  • jak oprzeć się presji i manipulacji w procesie komunikacji,
  • jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?
  • jak z empatią reagować na „NIE” ucznia,
  • jak rozwiązywać konflikty w klasie, jak stawiać granice?

Nauczyciele byli bardzo aktywni, a dobra atmosfera na zajęciach sprzyjała pracy warsztatowej. Zajęcia poprowadziła mgr Irena Niewęgłowska – doświadczony pedagog z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie, trener programów Trening Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.W ramach projektu kadra pedagogiczna ze wszystkich szkół podstawowych może skorzystać również z nieodpłatnego i anonimowego wsparcia – konsultacji telefonicznych. Szczegóły w placówkach szkolnych.

W PSP Łubniany w grudniu nasza prezes – Pani Małgorzata Gosztyła, zrealizowała dla dzieci warsztaty z mnemotechnik. Ich celem jest m.in. wydłużenie czasu koncentracji i spostrzegania dziecka, zwiększenie uważności w środowisku szkolnym i domowym, rozwijanie wiary we własne możliwości, akceptacji siebie i poprawy motywacji do działania i efektywności nauki. Dzieci dużą energią realizowały zadania i zdobywały umiejętności treningu umysłu.

Pani Małgorzata Gosztyła to pedagog z wieloletnim doświadczeniem, mediator szkolny specjalizujący się w mediacjach rówieśniczych, certyfikowany wykładowca „Samokontroli Umysłu Metodą Silvy”  dla dzieci i młodzieży oraz trener kontroli stresu i szybkiego uczenia dla dzieci, młodzieży.

Projekt realizowany będzie do maja 2023 r. Jego celem jest zapobieganie dalszym i łagodzenie obecnych skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Łubniany.

 

Autor zdjęć: Pani Jolanta Fila, PSP Łubniany