Warsztaty zrealizowane w ramach projektu “Razem raźniej”

W ubiegły piątek, 24 listopada, rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych Gminy Łubniany pod nazwą Skuteczna komunikacja w nurcie NVC. 

Pierwsze zajęcia zrealizowaliśmy w PSP Łubniany.

Realizując planowany zakres warsztatu:

–        ogólne zasady metody Porozumienie bez Przemocy

–        przyczyny konfliktów,

–        bariery komunikacyjne,

–        skuteczna informacja zwrotna,

–        komunikacja werbalna i niewerbalna,

–        docieranie do potrzeb,

–        aktywne słuchanie,

–        jak oprzeć się presji i manipulacji w procesie komunikacji,

–        jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?

–        jak z empatią reagować na „NIE” ucznia,

–        jak rozwiązywać konflikty w klasie, jak stawiać granice?

 nauczyciele pracowali nad zagadnieniami szczegółowymi:

*   jak rozwijać umiejętności komunikowania  się i rozumienia uczniów,

*   jak pomóc uczniowi radzić sobie z uczuciami i samemu lepiej rozumieć jego uczucia,

*   jak wyznaczać granice, określać zasady, egzekwować wymagania,

*   jak nauczyć ucznia ponoszenia konsekwencji niewłaściwego zachowania zamiast karania,

*   jak zachęcać ucznia do samodzielności,

*   jak zachęcić ucznia  do współpracy.

Zajęcia poprowadziła mgr Irena Niewęgłowska – doświadczony pedagog z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie, trener programów Trening Umiejętności Społecznych; Treningu Zastępowania Agresji, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W ramach projektu kadra pedagogiczna może skorzystać również z nieodpłatnego i anonimowego wsparcia – konsultacji telefonicznych. Szczegóły w placówkach szkolnych.