“Jesteśmy ważni”

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Droga Do Celu (siedziba w Opolu) realizuje na terenie Gminy Dąbrowa projekt pod nazwą „JESTEŚMY WAŻNI”. Projekt  jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Realizacja projektu odbędzie się w ścisłej współpracy z Gminą Dąbrowa oraz trzema szkołami podstawowymi: PSP w Chróścinie Opolskiej, PSP w Dąbrowie oraz PSP w Naroku.

Celem projektu jest odbudowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych Gminy Dąbrowa oraz nauczycieli, dzięki której możliwe będzie zapobieganie dalszym i złagodzenie obecnych skutków pandemii COVID-19 w sferze rozwoju psychicznego dzieci.

Zależy nam, aby uczniowie – do których przede wszystkim kierujemy działania – zrozumieli, że ich uczucia i potrzeby są ważne, że nie są sami i nie muszą w samotności przeżywać problemów, że o pomoc trzeba prosić dla siebie i innych. Stawką bowiem jest dobrostan psychiczny i życie ich samych oraz ich kolegów.

Działania kierujemy do:

Uczniów, dla których zaplanowane są warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom od nowych technologii poprzez wypracowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocję bezpiecznego poruszania się w sieci.

Kadry pedagogicznej – poprzez organizację superwizji (odbyły się w dniach 30-31 sierpnia 2021 r.) i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie identyfikacji potrzeb psychicznych dzieci i skutecznej reakcji na zaobserwowane problemy.

Mieszkańców gminy, zarówno dzieci, jak i dorosłych  – osób w kryzysie spowodowanym pandemią i jej skutkami, dla których zapewnimy dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.